De geschiedenis van Boerderij Erve de Boekhorst

Omstreeks 1842 kwam landgoed de Boekhorst in eigendom van Dr. W.C.H. Staring en zijn vrouw. Dr. W.C.H. Staring was familie van de beroemde dichter Staring. Zelf was hij geoloog en de bekende Nederlandse pionier op het gebied van landbouw- en bodemkunde met theorie over bosbouw, geologie en waterstaat.

Dr. Staring bouwde op het landgoed het tegenwoordige landhuis, in de omgeving ook wel “het kasteel” genoemd. De gebouwen van Boerderij Erve de Boekhorst dienden vanaf deze periode als rundvee- en paardenstallen, verblijfsruimte voor personeel en opslag voor landbouwwerktuigen en rijtuigen. Een deel van het gebouw waar nu de vakantie appartementen gerealiseerd zijn, deed dienst als “energiecentrale”, ook wel het stroomhuis genoemd. Dr. Staring paste op deze plek voor het eerst granenteelt op rijen toe. Deze techniek leende zich uitstekend voor machinaal zaaien en was baanbrekend voor verdere ontwikkeling in de landbouw.

In de loop van de geschiedenis komen de boerderij gebouwen in eigendom van verschillende eigenaren. Begin jaren 50 begonnen Henk en Corrie van Voorst er hun melkveehouderij. In de jaren 70 neemt zoon Jan van Voorst stap voor stap de boerderij over en is de tegenwoordige eigenaar.

Erve de Boekhorst met uitzicht op de binnentuin